תנאי ביטול עסקה לסיוע בתהליך הגשת בקשה לקבלת ויזת תייר לארה"ב או לימודים (ויזת תייר מסוג B/F/J)

ביטול עסקה: זכותו של הלקוח לבטל עסקה זו כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. תוקף השירות אותו מספקת מאסטר ויזה הינו 6 חודשים ממועד התשלום בלבד, ביטול יתבצע אך ורק במסירת הודעה בכתב בתוך 14 ימים ממועד ההתקשרות עם מאסטר ויזה תחת הסכם זה, ובה מבהיר הלקוח כי הוא מבקש לבטל את ההתקשרות. ככל שהודעת הביטול התקבלה לא יאוחר מ-48 שעות מהמועד בו מסמך זה או קישור מקוון אליו נמסר ללקוח (להלן: "מועד הקבלה"), לא יחויב הלקוח בדמי ביטול. בכל הודעת ביטול אשר תתקבל ע"י מאסטר ויזה לאחר 48 שעות ממועד הקבלה יחויב בדמי ביטול בסך 5% מסך העסקה או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. חלק ניכר מעבודתה של מאסטר ויזה מבוצע כבר עם קבלת טופס מקוון אשר מילא הלקוח ו/או מסמכים אשר נשלחו מהלקוח, בין השאר בתחילת הטיפול בלקוח, הקמת כרטיס הלקוח והטיפול בטפסים. בשל כך, הודעת ביטול אשר תתקבל לאחר ששלח הלקוח מסמכים או טפסים אשר מילא או פעל למילויים מול נציג של מאסטר ויזה (כל פעולה דלעיל, "פעולות לקוח") תזכה את הלקוח בהחזר של 75% מהסכום ששולם. הודעת ביטול אשר תתקבל לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההתקשרות עם מאסטר ויזה או לאחר העברת תשלום אגרה לשגרירות ארה"ב, לפי המוקדם מהשניים, לא תזכה את הלקוח בשום החזר. יובהר, כי במסגרת שירות "חבילת ליווי – הקדמת תור, ויזה דחופה", מתעדפת מאסטר ויזה את הלקוח, משקיעה משאבים מיוחדים שזמינותם מוגבלת ומקצה כוח אדם ייעודי בכדי לחפש ולזרז את התור לשגרירות ארה"ב. בשל כך, בעבור ביטול מצד לקוח במסלול "חבילת ליווי – הקדמת תור, ויזה דחופה" אשר יתקבל (א) לאחר חלוף 48 שעות ממועד הקבלה אך לפני שביצע פעולות לקוח יזכה הלקוח בהשבה של 75% מהסכום ששולם (סכום זה משקף תשלום של התמורה היחסית בעד השירות שניתן ללקוח מרגע שנרשם למסלול "חבילת ליווי – הקדמת תור, ויזה דחופה"), (ב) לאחר שביצע הלקוח פעולות לקוח ולפני שחלפו 14 ימים ממועד ההתקשרות עם מאסטר ויזה או שהועבר תשלום אגרה לשגרירות ארה"ב, לפי המוקדם מהשניים, יזכה הלקוח בהשבה של 25% מהסכום ששולם (סכום זה משקף תשלום של התמורה היחסית בעד השירות שניתן ללקוח מרגע שנרשם למסלול "חבילת ליווי – הקדמת תור, ויזה דחופה" ובעד השירות שניתן לאחר שביצע פעולות לקוח).

כל שירות אחר

ביטול עסקה: זכותו של הלקוח לבטל עסקה זו כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. תוקף השירות אותו מספקת מאסטר ויזה הינו 6 חודשים ממועד התשלום בלבד. ביטול יתבצע אך ורק במסירת הודעה בכתב בתוך 14 ימים ממועד ההתקשרות עם מאסטר ויזה תחת הסכם זה, ובה מבהיר הלקוח כי הוא מבקש לבטל את ההתקשרות. ככל שהודעת הביטול התקבלה לא יאוחר מ-48 שעות מהמועד בו מסמך זה או קישור מקוון אליו נמסר ללקוח (להלן: "מועד הקבלה"), לא יחויב הלקוח בדמי ביטול. בכל הודעת ביטול אשר תתקבל ע"י מאסטר ויזה לאחר 48 שעות ממועד הקבלה יחויב בדמי ביטול בסך 5% מסך העסקה או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. חלק ניכר מעבודתה של מאסטר ויזה מבוצע כבר עם קבלת טופס מקוון אשר מילא הלקוח ו/או מסמכים אשר נשלחו מהלקוח, בין השאר בתחילת הטיפול בלקוח, הקמת כרטיס הלקוח והטיפול בטפסים. בשל כך, הודעת ביטול אשר תתקבל לאחר ששלח הלקוח מסמכים או טפסים אשר מילא או פעל למילויים מול נציג של מאסטר ויזה (כל פעולה דלעיל, "פעולות לקוח") תזכה את הלקוח בהחזר של 50% מהסכום ששולם. הודעת ביטול אשר תתקבל לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההתקשרות עם מאסטר ויזה, או לאחר שמאסטר ויזה כבר תרגמה את טופס הבקשה, או הגישה אותו, לפי המוקדם מבניהם, לא תזכה את הלקוח בשום החזר כספי.

פנייה לביטול עסקה