דוח מס הכנסה באמצעות טופס 1040

דוח מס הכנסה אמריקאי הידוע בשם טופס 1040 הוא למעשה דו"ח דיווח על מקורות הכנסה ומחויבים בו כלל אזרחי ארצות הברית מגיל 17 ואילך, לרבות, בעלי גרין קארד. דו"ח זה משמש לצרכי דיווח בלבד על מקורות ההכנסה והוא איננו תלוי בחובה (במידה וקיימת) לתשלום מס.

מי נדרש להגשת טופס 1040?

על פי חוקי המיסוי האמריקאיים, כלל אזרחי ארה"ב מגיל 17 ואילך מחויבים בהגשת דוח מס הכנסה אמריקאי באמצעות טופס 1040. יחד עם זאת, חשוב לציין שהגשת הדו"ח נדרשת בהתאם לספי הכנסה שנתיים המשתנים בהתאם למצבו המשפחתי של האזרח, כאשר סף ההכנסה המינימאלי הוא לרווקים מגיל 17 עד 65 המחויבים בהגשת הדו"ח במדיה והכנסותיהם השנתיות עולות על סכום כולל של 12,200$.

דוח מס הכנסה אמריקאי באמצעות טופס 1040 – מתי מגישים?

טופס 1040 אותו נדרשים להגיש כל האזרחים האמריקאיים, מהווה דוח מס הכנסה אותו יש להגיש לרשות המיסים האמריקאית (IRA) עד ליום ה-15.4 בשעה העוקבת לשנה שלגביה מתייחס הדוח, לדוגמא: דוח מס הכנסה אמריקאי עבור שנת 2020 יש להגיע עד לתאריך ה-15.4.2021. במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה לדחיית מועד ההגשה, כאשר הבקשה מתבצעת באמצעות טופס ייעודי המכונה טופס 4868. במקרים בהם ניתנת דחייה להגשת הדו"ח, המועד האחרון להגשת הדו"ח הוא עד ליום ה-15.6 בשנה העוקבת.

אי הגשת הדו"ח – מה חשוב לדעת?

אי הגשת הדו"ח כנדרש בחוקי המיסוי האמריקאיים ו/או אי דיוק בפרטים המדווחים באמצעות טופס 1040, עלולים להוביל להטלת קנסות כספיים וסנקציות כאלו ואחרות כלפי האזרח. ברוב המקרים, מדובר בקנסות בשיעור של עד 25% מחבות המס ו/או בקנס של עד 10,000$. כמו כן, בעלי חבות מס עלולים להיות חשובות לסנקציה משמעותית הכוללת את שלילת דרכונם האמריקאי.

מבנה טופס 1040

טופס 1040 המיועד לצרכי דיווח על מקורות הכנסה הוא בעל מבנה סכמתי בין מספר חלקים:

  1. חלק עליון בו ממלא הדוח נדרש למלא את פרטיו האישיים
  2. חלק מרכזי בו ממלא הדוח נדרש לציין את כלל מקורות הכנסותיו, לרבות, הכנסות משכר עבודה, הכנסות מעסק פרטי העומד לרשותו, הכנסות מקבלת קצבאות, הכנסות בדבר רווחי הון, דיבידנדים וכדומה.
  3. חלק תחתון בו מופיע פירוט על אפשרויות המדווח לניכוי מס

 

שימו לב – גם בעלי אזרחות אמריקאית, לרבות, מחזיקי גרין קארד, השוהים בישראל, מחויבים בהגשת דוח מס הכנסה אמריקאי במועד הנדרש.

שירותים נוספים