הגשת דוח FBAR

עפ"י חוקי המיסוי האמריקאי, אזרחים אמריקאיים, לרבות, בעלי תושבות קבע (מחזיקי גרין קארד), המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב, מחויבים בהגשת דוח מס הכנסה באמצעות טופס 1040 ובמקרים מסוימים בהגשת דוח FBAR.

מהו דוח FBAR?

דוח FBAR הוא למעשה טופס ייעודי למטרות דיווח על חשבונות בנק זרים בהם מחזיקים אזרחים אמריקאיים ובעלי תושבות קבע המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב. דוח זה נועד לצרכי ניטור הפעילות הכלכלית של אזרחי ארה"ב מחוץ לגבולות המדינה, כאשר חובת הדיווח באמצעותו חלה בהתקיים התנאים הבאים:

  1. כלל המקרים בהם מדובר באזרחים אמריקאיים, מחזיקי גרין קארד המתגוררים מחוץ לשטחי ארה"ב ובבעלותם חשבון בנק במדינה זרה.
  2. כלל המקרים בהם מדובר בחברה, שותפות או עסק עצמאי אשר הוקם בשטח ארה"ב ו/או פועל תחת חוקי ארה"ב.
  3. כלל המקרים בהם סך כל החשבונות הפיננסים המוחזקים על ידי המחויב בדיווח, עולה על 10,000$ בכל נקודת זמן במהלך שנת המס, כאשר החשבונות הפיננסיים מתייחסים בין היתר לחשבונות עו"ש, פיקדונות, חסכונות, ביטוחי מנהלים, תיקי ניירות ערך, קופות גמל, ביטוחי חיים בהם קיימים מרכיבי חיסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכדומה.

חשוב לדעת: במקרים בהם קיימת חובת דיווח על חשבונות זרים באמצעות דוח FBAR, הדבר נעשה במקביל להגשת דוח מס הכנסה אמריקאי בו מחויבים כלל האזרחים האמריקאיים ובעלי תושבות הקבע המתגוררים מחוץ לארצות הברית, כאשר את דוחות המס ניתן להגיש באמצעות טופס 1040 ומועד הגשתו עבור אזרחים אמריקאיים ובעלי תושבות קבע המתגוררים מחוץ לארה"ב הוא עד ליום ה-15.6 בשנה העוקבת. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לארכה ובמידה והיא תתקבל הדיווח ייעשה לא יאוחר מיום ה-15.10 בשנה העוקבת.

מה קורה במקרים של אי דיווח על חשבונות זרים?

מדינת ישראל, בדומה למדינות נוספות מסביב לעולם, חתומה על הסכמי שיתוף מידע אל מול רשות המיסים האמריקאית (IRA). כפועל יוצא מכך, רשות המיסים האמריקאית יכולה לנטר את פעילותם הכלכלית של אזרחים אמריקאיים ובעלי תושבות קבע המתגוררים בישראל בכל רגע נתון, ובכך להטיל סנקציות על אילו המחויבים בדיווח על חשבונות זרים והם אינם עושים זאת, כאשר חלק מהסנקציות כוללות בין היתר שלילת דרכון אמריקאי.

שימו לב- היעדר דיווח באמצעות דוח FBAR לאזרחים אמריקאיים המחויבים בו, גורר אחריו קנסות כספיים עד 10,000 ₪ לחשבון, כאשר במקרים בהם היעדר הדיווח נעשה מחוסר מודעות לנושא, ניתן להסדיר את התהליך באמצעות שימוש בהליך גילוי מרצון אל מול רשות המיסים האמריקאית.

 

שירותים נוספים