מיסוי אמריקאי

שיטת המיסוי האמריקאית היא שיטה פרסונאלית במסגרתה כלל האזרחים האמריקאיים מגיל 17 ואילך מחויבים בדיווח מס הכנסה שנתי לרשויות. שיטה זו אינה מבחינה בין שכירים לעצמאים ובין אזרחי ארצות הברית המתגוררים בשטחה לבין אזרחים אמריקאיים המתגוררים מחוץ לשטחי ארה"ב – כולם מחויבים בהגשת דוחות מס הכנסה במידה ומתקיימים לגביהם ספי הכנסה מסוימים המעוגנים בחוקי המיסוי האמריקאיים.

רשות המיסים האמריקאית

ה-IRA (INTERNAL REVENUE SERVICE) היא רשות המיסים האמריקאית האמונה על גביית המיסים של הממשל הפדראלי בארצות הברית. רשות זו מחזיקה בסמכויות שונות לגבי אכיפת חוקי המיסוי המונהגים בארה"ב ועל פרסום נהלים שנועדו לסייע לציבור הרחב להבין את חובותיהם וזכויותיהם בכל הנוגע לדיווח על הכנסותיהם ועל אופן תשלום מיסים אמריקאיים במידת הצורך.

מי חייב בדיווח ל-IRA?

חובת הדיווח לרשות המיסים האמריקאית (IRA) קיימת מאז שנת 1913, כאשר משנת 1974 חובת הדיווח קיימת גם לגבי אזרחים אמריקאיים המחזיקים בחשבונות פיננסים מחוץ לשטחי ארצות הברית. חובת הדיווח חלה למעשה על:

  • אזרחים אמריקאיים מגיל 17 ואילך המתגוררים בארה"ב – כולל מחזיקי גרין קארד הנהנים ממעמד של תושבי קבע
  • אזרחים אמריקאיים מגיל 17 ואילך המתגוררים מחוץ לשטחי ארה"ב (כולל מחזיקי גרין קארד)
  • כלל אזרחי מדינות זרות המקיימים פעילות עסקית כלשהיא ברחבי ארצות הברית, לרבות משקיעים ויזמים בתחום הנדל"ן

חשוב לדעת: בשנת 2010 חוקק בקונגרס האמריקאי חוק ה-FATCA  במסגרתו כלל המוסדות הפיננסיים ברחבי העולם מחויבים בדיווח על פעילות פיננסית של אזרחים אמריקאיים המחזיקים בחשבונות פיננסים מחוץ לארצות הברית.

דיווח לרשות המיסים האמריקאית – כיצד?

הדיווח לרשות המיסים האמריקאית מתבצע באמצעות דוחות מס שנתיים שונים המותאמים לזהותו של המדווח כדלקמן:

  • אזרחים אמריקאיים ומחזיקי גרין קארד נדרשים לדווח על הכנסותיהם באמצעות טופס 1040, כאשר אזרחים אמריקאיים ומחזיקי גרין קארד המחזיקים בחשבונות פיננסים מחוץ לשטחה של ארה"ב עשויים להיות חייבים גם בהגשת דוח FBAR.
  • אזרחי מדינות זרות המקיימים פעילות עסקית כזו או אחרת בארה"ב נדרשים לדווח באמצעות טופס 1040NR

זיכוי מס על פי השיטה האמריקאית

בכל אחד מהטפסים המיועדים לצרכי דיווח על ההכנסות השנתיות, מופיע פירוט אודות ניכוי המס להם זכאי המדווח, כאשר בין יתר זיכוי המס נכללים: זיכוי מס עבור ילדים, זיכויו מס בעבור הכנסה נמוכה וזיכוי מס עבור לימודים אקדמאיים. כפועל יוצא מכך, אופן מילוי טפסי הדיווח מומלץ שייעשה באמצעות מומחי מיסים אמריקאיים.

 

שירותים נוספים